Πρακτική Άσκηση
Aulnay-sous-Bois, Île-de-France
Transversal Operations
Full - Time
08-Feb-2024


REJOINS NOS EQUIPES SUPPLY CHAIN !


Stage de 6 mois à partir de juillet 2024


Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis, 93)


Imagines toi au cœur de la magie des parfums de luxe de L'Oréal, fabriqués avec passion et expertise à l’usine d'Aulnay-Sous-Bois. C'est ici que sont fabriqués des produits emblématiques de marques prestigieuses telles que Yves Saint Laurent Beauté, Armani, Lancôme, et bien d'autres.


Notre usine à l'architecture surprenante est un lieu où 300 femmes et hommes au savoir-faire d’exception contribuent chaque jour pour créer des produits uniques.


Quelle est la mission de L’Oréal Opérations ? Nous sommes les créateurs de la beauté, à la fois innovante, inclusive et durable. Nous collaborons avec nos partenaires à travers le monde pour concevoir, développer, approvisionner, produire et distribuer des produits et des services exceptionnels. Nous plaçons toujours le consommateur au cœur de nos décisions, agissant de manière responsable à chaque étape de la chaîne de valeur.


La mission du Pole Planification de l'usine d'Aulnay est de faire le lien entre les prévisions de ventes et nos capacités de production au sein de l'usine tout en prenant compte la disponibilité des articles de conditionnement et matières premières.


La mission de stage te permettra de faire à la fois des missions opérationnelles mais aussi de mener à bien des projets.Quelles seront tes missions, au sein du service ?


Partie projets : 


- Création et animation de rapports pour le suivi de nos KPIs : taux de service, réalisation du plan de production, suivi de nos E&Os (Excess and Obsolètes)

- Mise en place d'outils de contrôle des master datas

- Amélioration continue des processus de la planification : analyse des couvertures sur notre catalogue, variation des plans de production selon les gammesPartie opérationnelle : 


- Gestion de la planification d'une partie du catalogue : construction du plan de production en fonction des besoins transmis par la S&OP, analyse des alertes Articles de Conditionnement et Matières Premières, communication avec les équipes Planning Court TermeCe que nous t’offrons : 

- Une gratification de 1700 euros / mois

- 6 mois au sein d’équipes passionnées.

- Une expérience formatrice, au cours de laquelle tu apprendras tant professionnellement que personnellement.

- Des challenges, des opportunités à saisir et autant de responsabilités à prendre.

- La possibilité d’innover et de créer des projets.

- Un suivi RH pour vous accompagner au cours de votre aventure.

- Un accès illimité à la plateforme « Learning » pour développer tes compétences.

- Un accès à des prix préférentiels à la boutique en ligne interne de L’Oréal.

- La possibilité de développer ton réseau dans le groupe dans le cadre d’entretien et d’événement internes.Tu es : 


- En Master (Ecole d’ingénieur/ Université) de préférence 

- En mesure de fournir une convention de stage émise par votre organisme de formation

- En année de césure ou en stage de fin d'étude 

- Intéressé par le secteur industriel

- Curieux, dynamique et proactif


L'Oréal s'engage à créer un environnement diversifié et est fier d'être un employeur qui promeut l'égalité des chances. Doté d’une culture où l’inclusion et la diversité constitue un véritable pilier, le groupe L’Oréal condamne fermement toute forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression sexuelle, l'origine nationale, l'âge, le handicap, ou toute autre caractéristique protégée par la loi.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.