Πρακτική Άσκηση
Aulnay-sous-Bois, Île-de-France
EHS & Facilities
Full - Time
27-Feb-2024


REJOINS NOS EQUIPES ETN-EHS !


Stage de 6 mois à partir de juin 2024


Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis, 93)


Imagines toi au cœur de la magie des parfums de luxe de L'Oréal, fabriqués avec passion et expertise à l’usine d'Aulnay-Sous-Bois. C'est ici que sont fabriqués des produits emblématiques de marques prestigieuses telles que Yves Saint Laurent Beauté, Armani, Lancôme, et bien d'autres.


Notre usine à l'architecture surprenante est un lieu où 300 femmes et hommes au savoir-faire d’exception contribuent chaque jour pour créer des produits uniques.


Quelle est la mission de L’Oréal Opérations ? Nous sommes les créateurs de la beauté, à la fois innovante, inclusive et durable. Nous collaborons avec nos partenaires à travers le monde pour concevoir, développer, approvisionner, produire et distribuer des produits et des services exceptionnels. Nous plaçons toujours le consommateur au cœur de nos décisions, agissant de manière responsable à chaque étape de la chaîne de valeur.Rattaché(e) à l'animateur EHS (Environnement Hygiène Sécurité), quelles seront tes missions au sein du service ?


- Faire l'inventaire des déchets générés par le site avec le volume associé 

- Trouver des filières de valorisation matière 

- Communiquer + présenter sur l'avancement du projet en réunion d'équipe ou de direction 

- Communiquer avec les équipes de production sur la nécessité du respect du tri sélectif avec audits par secteur

- Suivre et proposer des axes d'améliorations pour le prestataire de gestion de déchets sur site 

- Participer à la vie d'un service EHS en milieu industriel (communication, suivi indicateur, audit d'entreprise extérieure)


Tu apprendras à travers ces missions à travailler dans le secteur industriel dans le domaine de l'EHS, à travailler seul ou en équipe, et en rendant compte de tes avancées régulièrement tout en respectant un planning. Ce que nous t’offrons : 


- Une gratification de 1700 euros / mois

- 6 mois au sein d’équipes passionnées.

- Une expérience formatrice, au cours de laquelle tu apprendras tant professionnellement que personnellement.

- Des challenges, des opportunités à saisir et autant de responsabilités à prendre.

- La possibilité d’innover et de créer des projets.

- Un suivi RH pour vous accompagner au cours de votre aventure.

- Un accès illimité à la plateforme « Learning » pour développer tes compétences.

- Un accès à des prix préférentiels à la boutique en ligne interne de L’Oréal.

- La possibilité de développer ton réseau dans le groupe dans le cadre d’entretien et d’événement internes.


Tu es : 


- En Licence ou Master dans le domaine de de l'Environnement et/ou EHS

- Curieux et défini par le terrain et l'univers du recyclage dans le monde industriel. 

- En mesure de fournir une convention de stage émise par votre organisme de formation

- En année de césure ou en stage de fin d'étude 

- Intéressé par le secteur industriel

- Curieux, dynamique et proactif


L'Oréal s'engage à créer un environnement diversifié et est fier d'être un employeur qui promeut l'égalité des chances. Doté d’une culture où l’inclusion et la diversité constitue un véritable pilier, le groupe L’Oréal condamne fermement toute forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression sexuelle, l'origine nationale, l'âge, le handicap, ou toute autre caractéristique protégée par la loi.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.