Σύμβαση αορίστου
Shanghai, Shanghai Shi
Supply Chain
Full - Time
29-Oct-2023

KEY JOB ACCOUNTABILITIES

 

Demand Planning

- Manage the sales forecasts quality for specific channel

- Build the baseline forecast. - Challenge and consolidate the promotions and launches sales forecasts projected by the Sales and Marketing teams.

- Ensure the channel sales forecast consistency, through the building of a consensus between the commercial forecasts, the financial trend and the sales history.

- Participate to the improvement of the sales forecast practices. - According to the organization: recruit, develop and manage his/her team taking care of the transfer of know-how and of the development of its expertise. Implement organisational changes.

- For the "professional field expert ("Local Business Owner"): Contribute to the improvement of the processes and information systems related to his/her activity and be the referent of his/her job in his/her country.

 

 

Supply Planning & Stock Management

- Build the Supply plan of the entity based on the validated sales forecasts, the stocks and supply/procurement parameters.

- Check the logistic feasibility through the analysis of the stocks equation. And exchange with the upstream about the long-term issues (capacity, gap between capacity and demand)

- Determine the stock and supply parameters according to the objectives of service rate, costs and global targetted stock.

- Manage the replenishment process.

- Manage stock levels in accordance with the objectives of the channel and analyze obsoletes and slow movers. Define and implement action plans.

- Decrease shortages by the analysis of the causes, the definition of the action plans and the challenges of suppliers about the MAD dates of products which are out of stock.

 

 

Order Management

 

- Cooperation with muti-function team and be responsible for order execution process to fulfill client order.

- Support Quality issue or other Operation related topic if any.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.