Σύμβαση αορίστου
Shanghai, Shanghai Shi
Operations Development
Full - Time
29-Mar-2024

Main Responsibilities 

主要工作职责

To accomplish, working with Marketing, BUs and Operations teams, launch, renovation, and value analysis projects.

 1. conceptualize product with consumer centric stakes (sustainability, performance and experience), and excellent execution of the projects ensuring the delivery of 4 fundamentals (safety, quality, agility, and cost). 
 2. Study upstream the technical and economic feasibility, planning and viability of Marketing launch briefs.
 3. Advise marketing by providing technical solutions and innovation opportunities and by anticipating industrial and economic problems.
 4. Formalize the marketing definition of the product, in respect of the QCP system.
 5. Calculate and communicate price estimates and consolidate the investment file.
 6. Prepare and follow through detailed product development schedules.
 7. Organize and lead meetings to convince, motivate and federate internal and external stakeholders for decision making.
 8. Alert management and BUs in the event of risks, drift and projects' functioning (planning, resources, costs, financial risks).
 9. Actively contribute to group sustainability ambitions (share beauty with all / loreal for the future), work together with the brands to build SBWA roadmap and to ensure the deployment of the associated tool (Spot) 
 10. Timely update of end-to-end IT tools (Magellan, MINDS, SPOT) and ensure the good quality of data;
 11. Follow through commercialization agreements and non-conformity treatment.
 12. Any other responsibilities assigned by the line manager.

 

Main REQUIREMENTS 

主要岗位要求

 • At least 5 years working experience in Product Development or Relevant Functions (Sourcing/ Supply Chain/ R&D/ Packaging or other project management) in Consumer Goods Industry (Cosmetics/ Personal Care will be a plus)
 • Fluent English in both writing and speaking
 • Strong communication skill and good understanding on plant and business
 • Team player and strong spirit of collaboration
 • Quick learner and comfortable to manage complexity with multiple stakeholders
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.