Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Human Resources
Full - Time
12-May-2023
 • Leading the China business relevant practices incl. marketing, commerce & retail, digital, data & tech
 • Lead a team of practice owners to support the roll-out of global, zone and China learning programs with the support of flying PMs 
 • Design & Delivery of China editions of Digital and Data Works, Marketing U etc. iconic learning events
 • Further build and roll out China Marketing, Commerce & Retail, Digital, Data and Tech upskilling roadmap together with business stakeholders, aligned with global roadmap and to address China specific needs and ecosystem, and keep improving business impact and relevancy.
 • Foster collaboration, exchanges and cross-upskilling with internal partners.
 • Act as learning partners for big divisions to manage TNA (Training Needs Analysis) and learning budget, provide consultation to deliver the best-in-class people development & learning solutions
 • Manage and develop project managers to deliver the high quality solutions • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.