Σύμβαση αορίστου
Clichy, Île-de-France
Tech
Full - Time
27-Feb-2024
What is NEO?

NEO is a major Group global program decided by L’Oréal Executive Committee, that will create common, simplified, and harmonized ways of working enabling the group to operate cross-functional processes in its Plants, Countries, Zones & Divisions. By optimizing processes among divisions, NEO will allow L’Oréal to support the go-to-market initiatives in a more consumer centric and agile way, while improving the user experience and workloads for the teams. Laying the foundation for “Beauty Tech”, NEO will contribute to the Group performance, by leveraging data, and help transform L’Oréal into a “smart company”.


Job Summary:

Within this major IT and Business Transformation Program, the SAP MM 3PL & Copacking Solution expert will be responsible for providing the technical expertise and knowledge required for solution integration with entities being deployed. Solution has to be integrated into the application ecosystem with a robust and sustainable architecture ensuring we stay within a standard system with as little customization as possible, in order to achieve efficiency in a modern, world-class solution with a user-centric mindset.

The IT Solution expert is responsible for collaborating within Forecast to Stock team as an IT with strong expertise preferably with S/4 Hana experience. This role involves leading discussions on IT and Business solutions working in an Agile environment with strong relationships with others on the team.

 

Responsibilities and Duties

  • Relationship Management - Business facing staff member responsible for understanding requirements, scope and solution definition.
  • Building and maintaining strong relationships with business partners, IT colleagues and external resources to foster teamwork and employ resources effectively.
  • Analyze the processes described during the FIT/GAP analysis manage by the business team. 
  • Propose the configuration of the solution to be validated by the Core solution team
  • Accompany users during integration and simulation tests during application roll out.
  • Manage ongoing relationships with internal clients giving regular updates on developments and improvements.
  • Participate in Daily meetings with the project team as the project is managed in Agile way.


Qualifications:

  • 5+ years of IT project implementation experience, with SAP projects
  • Proven track record of reengineering process, fit-gap analysis and solution provider.
  • Excellent negotiation skills with key business users and within IT
  • Strong Experience working with MM / WM / IM module, especially within 3PL integration and copacking processes (S/4 Hana is plus)
  • Strong knowledge of Integration topics (interfaces is a must have, API integration a plus)
  • Excellent interpersonal and communication skills: Negotiation & Interpersonal Relations, Autonomy, Professional Presence, Innovation / Creativity, Proactive Communication with global teams.

 

Fluid English Mandatory.


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.