Σύμβαση αορίστου
Memmingen, Bavaria
Retail
Full - Time
25-Oct-2023

Warum L’Oréal?

Uns treibt die Leidenschaft für Schönheit, die die Welt bewegt.

Wir sind Marktführer in Beauty und Pionier im Bereich Beauty Tech. Als Folge der sich konstant verändernden Welt, sind für uns Kosmetik und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Konsumenten und Partnern antizipieren wir Trends und gestalten Schönheit von morgen.

Wir leben Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unsere Verpflichtungen bis 2030 markieren den Beginn eines radikaleren Wandels und verkörpern unsere Auffassung darüber, wie die Vision, der Zweck und die Verantwortung eines Unternehmens aussehen sollten, um den Herausforderungen der Welt zu begegnen. Unsere 88.000 Mitarbeiter in 150 Ländern transformieren unser Business, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Grenzen unseres Planeten respektieren.

Wir suchen Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns einen Unterschied machen wollen, für folgende Regionen: Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Köln/Bonn, Aachen, Saarbrücken, Frankfurt, München, Ulm.   


Ihre Aufgaben

 • Rotierender Sellout Support, d.h. Verkaufsunterstützende Einsätze in Parfümieren unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Beauty Tech Devices.
 • Motivation und Beziehungsmanagement mit allen Stakeholdern (Handelspartner, POS Team, etc.)
 • Aktivierung von Sell-out-Treibern (z. B. BAs der Einzelhändler) auf der Verkaufsfläche
 • Vorbereitung und Durchführung von Skin Care Schulungen zu Produkten und Verkaufstechniken
 • Sicherstellung der Visibilität der Marken (Umsetzung der Visual Merchandising Guidelines aller Achsen)
 • Verfolgung der wichtigsten KPIs und Ergreifung von Folge- und Implementierungsmaßnahmen

Ihr Profil

 • Leidenschaft für den Service am Kunden kombiniert mit verkäuferischem Talent
 • Erfahrung im Einzelhandel sowie Leidenschaft für Retail, Kunden und Beautybranche (exzellente Skin Care, Makeup und Duftexpertise und Wissen über das Métier)
 • Kommunikationsstark und sicheres Auftreten
 • Pädagogische Fertigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf Schulungsmethoden
 • Fähigkeit zur Auswertung von KPIs
 • Ausgeprägte Servicehaltung und leidenschaftliche Animationsfertigkeiten
 • Herausragende Fähigkeit zu motivieren, zu inspirieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen
 • Digitale Affinität (z.B. Beauty Tech) und sicherer Umgang mit MS Office
 • Führerschein Klasse 3
Unser Angebot
 • Eine unbefristete Arbeitsanstellung in einem krisenresistenten, wachsenden Markt mit einem umfassenden Angebot an Sozialleistungen
 • Eine attraktive und wettbewerbsorientierte Vergütung sowie ein freiwilliges Profitsharings
 • Individuelle persönliche und fachliche Weiterentwicklung, eine steile Lernkurve, starker Teamgeist und eine offene, kooperative Unternehmenskultur
 • Vielfältige, nationale und internationale Perspektiven


Diversity & Inclusion

L’Oreal ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz einsetzt. Wir unterbinden Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Herkunft, Behinderung, geschlechtlicher Identität oder anderen geschützten Merkmalen.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.