Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Information Systems
Full - Time
12-Sep-2019

Description

The Global e-Commerce team at L’Oréal is looking for an experienced eCommerce web developer, you will be contributing to the development of the new features and enhancement of our core framework that powers all the e-commerce websites of the group (+170 live sites). The web developer will ensure to deliver unit tested deliverables following the development best practices.

 

 

Responsibilities

 • Attending the different agile rituals (planning, backlog, stand-up meetings, demos, etc)

 • Developing / enhancing modules

 • Working in tandem with the existing product team

 • Writing/reviewing technical specifications

 • Performing code reviews

 • Collaborating with external teams (Business, Zone IT, Global)

   

  Experiences & skils

 • + 4 years XP of web development

 • Strong knowledge working with e-commerce platforms (salesforce B2C Commerce, Hybris, Magento or some custom platform) for a sizeable organization

 • Strong backend web development skills

  • understanding of MVC and multi-tiered architectures

  • experience in both writing and consuming web services

  • experience in integration of different systems together (protocols, authentication and authorization patterns, data exchange patterns)

  • Familiarity with javascript (back-end javascript preferred)

 • Strong GIT knowledge

 • Experience with unit testing tools (Mocha, Jest, etc.)

 • Experience with build tools such as Gulp/Webpack

 • Experience with JIRA

 • Good English (including speaking)

 • Good communication


Nice to have:

 • Familiarity with continuous integration and automated testing

 • Experience with Salesforce B2C Commerce (Demandware)

 • Experience in an international context, with localized features

 • Familiar with template engines (Handlebars)