Σύμβαση αορίστου
Shanghai, Shanghai Shi
Sourcing
Full - Time
18-Apr-2023

Reporting to Raw Materials Sourcing Director, North Asia

KEY JOB ACCOUNTABILITIES

Mission: Manage and coordinate a or several categories for North Asia Zone and South Asia Zone, in line with the Group’s purchasing strategies and policies.

Ø  Analyses business needs and challenges demand: Anticipate major evolution of needs. Propose the most valuable option involving internal and external network/resources. Use VA methodology as a part of the culture of need expression

Ø  Defines purchasing strategy: define the best suited supplier portfolio (for a division or a category). Develop Market intelligence tool on categories. Drive changes in the market structure. Input, build and/or challenge category strategies.

Ø  Optimizes costs: Capture breakthrough ideas coming from the suppliers. Maximize value creation opportunities impacting P&L and Top Line. Activate all levers of the value chain through the Cost Models.

Ø  Anticipates business activity and acts proactively: Input business needs or lead the category strategy. Animate the network, lead best practices and drive advocacy. Ensure competitiveness and that the strategy is implemented successfully. Use breakthrough sourcing strategies to create value (P&L and Top Line)

Ø  Maximizes Supplier Relationships: Create a preferred customer relationship with strategic suppliers. Develop strategic suppliers to sustain growth. Drive improvement projects with strategic suppliers impacting P&L and Top Line contribution.

Ø  Creates value and innovates: Capture innovation opportunities form internal & external sources. Lead strategic projects. Manage financial cost and impact. Get the buy-in, communicate with steering committee mode to the sponsors, stakeholders. Be empowered to take key decisions or to escalate to stakeholders

Ø  Negotiates with integrity: Coach and challenge teams in terms of negotiation strategy, use innovative negotiation levers. Unlock stalemate situation.

Ø  Operates according to internal control principles and legal rules: Develop a competitive advantage (exclusivity, group strategy, innovation, CSR, …). Negotiate Global, high stake contracts. Negotiate intellectual property, licensing, exclusivity agreements for innovation.

Ø  Evaluates and manages risks: Define and implement risk management policy. Implement advanced/breakthrough methodologies or tools to secure risk. Manage regulatory risks.

Ø  Deploy strategy and actions for sustainability: Define and implement actions for Group’s science base target, green science and sustainability roadmap.

Ø  Manages Performance and efficiency: Be accountable for purchasing performance. Formulate functional improvements for processes and tools. Formulate recommendations based of Supplier P&L analysis or L'Oréal/Brand P&L. Challenge Financial and logistics managers when purchasing is impacted by other functions. Ensure data quality.

Ø  Supports and manages stakeholders’ relationships: Communicate / manage projects /share suppliers’ information with stakeholders, influence stakeholders. Drive and grow Purchasing Share of Voice among stakeholders.

PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES

Ø  Bachelor or above on chemistry, biology or pharmaceutics related.

Ø  8 years+ experience in consumer goods or fine chemical industries.

Ø  Excellent knowledge of local and global raw materials market. Experiences in natural or chemical ingredients strategic sourcing will be preferred.

Ø  Fluent English speaking and strong communication skills cross functions and cross cultures. Japanese speaking will be plus.

Ø  Customer focus and good sense commercial.


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.