Σύμβαση αορίστου
Johannesburg, Gauteng
Marketing
Full - Time
07-Apr-2024

Job:                    Senior Product Manager

Reports to:      Marketing Manager 

 

KEY JOB ACCOUNTABILITIES 

 

Orchestrate the launches and push growth of pillar products using their own product, market and consumer expertise, to contribute to continued growth for the brand and the consumer relationship. 

- Collect and analyse consumer and market insights and competition strategies to make recommendations to management 

- Implement new launches, maintain growth in pillar products and animate core catalogue 

- Propose and monitor marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) to build integrated, engaging consumer brand experiences 

- Adapt communication material (imagery, digital, point of sale) 

- Mobilise and work with other departments (sales, logistic, education,medical etc. ) and partner agencies to build broader business strategy; meet the deadlines 

- Make recommendations to management on the category based on own expertise of the consumer, market and competitors (launch analysis, strategic memo, etc.) 

- Manage PPP budget and ensure sales forecast accuracy 

- Effectively prepare clear messages for senior management 

Specific to selective divisions: 

- Own the brand patrimony, guarantee the brand identity: ensure that all actions are in line with the sense of purpose while nourishing the brand 

- Implement the retail strategy working hand-in-hand with the retail and education team and ensure the proper implementation of retail materials (services, advice, etc.) 

- Make recommendations on media, implement media and promotion plans and ensure implementation of trade marketing plan 

- Medical marketing : Work with medical team on medical marketing strategies and implementation of initiatives 

 

PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES 

 

MARKET & CONSUMER INSIGHT 

• Identifies market drivers 

• Translates trends and consumer knowledge into meaningful insights 

BRAND DEVELOPMENT 

• Thinks brand strategy • Imagines disruptive products & services • Develops integrated campaigns that work • Integrates retail & shopper expertise 

ACTIVATION EXCELLENCE • Delivers excellence with agility and rigor • Integrates sustainable, business consciousness COLLABORATIVE LEADERSHIP • Creates collaboration for bigger success • Shares & leverages best practices

 

L'ORÉAL COMPETENCIES 

 

• INNOVATOR 

• STRATEGIST 

• PEOPLE DEVELOPER 

• INTEGRATOR 

• ENTREPRENEUR

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.