Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Digital
Full - Time
10-Oct-2020
Be a strong go-to-person and thought leader to help brands navigate through the fast-changing content world 
Leverage proprietary tools and models to regularly monitor and report on digital content quality of L’Oréal brands’ vs key competitors’, providing suggestions for improvement and growth
Establish content framework to drive branding, consumer engagement experience and also content management infrastructure (e.g. storage, distribution and optimization)
Create platform-based content principles and golden rules with ecosystem view in line with marketing objective
Be an enabler to help brand team accelerating the business by fully adapting innovation like rising platform, emerging content formats, data, tools, and etc. 
Work closely with parallel teams within CDO department (Livestreaming, Data, EC, etc) to expand content opportunities and co-create solutions
Tighten partnership with brand teams and platforms to support content efficiency