Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Finance
Full - Time
12-Sep-2023

KEY JOB ACCOUNTABILITIES

Monitor the management of several areas of management/activity (commercial, industrial, Brands, procurement, supply chain, etc.) with a degree of autonomy, experience and/or a broader scope than the one(s) of a Financial Analyst. 

• Draft the Plan, Budget and Trends for his/her area of activity. 

• Produce or supervise the monthly reports for his/her area of activity. 

• Optimize the costs and efficacy of actions undertaken in accordance with the Standards and good practices set down by Internal Control by maintaining constant links with his/her contacts (e.g. customer benefits, value analysis, cost analysis, POS advertising, CSV etc.). 

• Monitor costs and carry out all analyses required to identify risks and opportunities and to propose the appropriate actions. 

• Participate in developing teams.

PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES

MASTER MANAGEMENT STANDARDS (controlling, accounting) & INTERNAL CONTROL 

• Uses the financial documents and ensures they comply with internal (Management standards) and external standards (GAAP/IFRS) 

OPTIMIZE COSTS (FINANCE) 

• Applies costing methods to model and evaluate performance in his/her domain of activity (sales, marketing, OPEX...) 

BUDGET FOR GROWTH (FINANCE) 

• Develops budgets and financial forecasts (trends) in collaboration with the business: P&L, balance sheet, and working capital 

• Understands how these elements relate to achievement of overall business & financial targets 

• Seizes transfo. levers in Fin. to increase contribution of Fin. to overall effic. & sustain growth of OA: processes, eco models re. new bus… 

EFFICIENT USE OF REPORTING AND CONSOLIDATION (FINANCE) 

• Ensures financial reporting is aligned with the Group's standards 

PLAN AND ANALYZE BUSINESS PERFORMANCE 

• Anticipates and identifies opportunities, risks and solutions to close the gap. 

• Sets objectives, goals & targets 

• Recommends changes in a strategic direction 

• Calculates and interprets financial results 

ACT AS A PROACTIVE BUSINESS PARTNER (FINANCE) 

• Uses OA know. & market & fin. expertise to understand, improve, challenge & provide strat. reco. contributing to overall effectiv. of bus. 

MAXIMIZE SYSTEMS & DATA MANAGEMENT 

• Leverages knowledge and intuition around systems/data management to provide insight into critical issues (SAP, Compass, Magnitude...)


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.