Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Digital
Full - Time
24-May-2023

Responsibility

1. Capability of data analysis for JD ecommerce beauty market incl. industry trends and own brands performance.

2. Delivering reports with insights on JD market & competition trends and own business review, to support JD store optimization incl. business model, media investment etc.

3. Collaborate with internal functions for JD related projects.

4. Communicating with platforms for the latest trends and practice on JD ecommerce.

Requirement

Soft skill

- Interpersonal and communication skills

- Experience working in an agile environment

- Open-minded and fast learning

Technical skill

- Working experience related to ecommerce planning/ operation or JD EC/ media

- Proficient in Microsoft office (PPT & excel)

- Advanced English

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.