Σύμβαση αορίστου
Singapore, Central Singapore
Sales
Full - Time
09-May-2024

The world leader in cosmetics, L’Oréal is present in 150 countries on five continents. Our 36 international brands have allowed us to devote ourselves solely to one business: beauty, with a mission to provide the best in cosmetics innovation to all women and men globally. Our ambition is to win over another one billion consumers around the world by inventing the cosmetic products that meet the infinite diversity of their needs and desires through continued digital innovation. L’Oréal supports diversity and sustainable, ethical sourcing for all our products and we have reduced our emissions by approx. 78% since 2005.

 

The DNA of L’Oréal is Innovation and we are driven by a real passion for the future. Our Research and Innovation Centres in India are the sixth innovation hub for L’Oréal worldwide to fuel local market innovations. In our quest to win the next billion consumers, we are looking for talented individuals who can lead us on this mission.

 

Would you like to be a part of the adventure?

 

We have a suitable opening in the function of Sales for the position of Sales Executive for Consumer Products Division. This role is for the General Trade channel. In this individual contributor role, you will represent the company to its channel partners and play a crucial role to generate business for the company. The candidate should have 2 - 5 years of relevant experience in the FMCG business in similar geography. Candidates strong in Distributor/Retailer management and Relationship Management will be given preference. The details of the same are given below:

 

Key Deliverables:

·    Responsible for ensuring delivery of monthly primary, secondary sales through effective relationships with channel partners, business partners & the extended work-force

·       Ensuring the distribution for pillar brands as well as new product launches

·       Ensuring in store visibility execution & share of shelf as per L'Oreal standards 

·       Ensuring stable business & healthy return on investment, delivery to the business partners by working effectively with them & the team of salesman enrolled under them

·       Steering the company's growth by execution of company's strategy at the ground level

 

Professional Competencies

·       Good interpersonal skills

·       Good relationship management 

·       Good understanding of the FMCG business for the specific geography 

·       Team management skills

Key Competencies:

·       Experience in a similar position in FMCG particularly personal care category will be preferable

 

Qualification:

·       Diploma/Degree

 

Interactions:

·       Internal – Sales Development Team, Finance, Supply Chain, Logistics

·       External - Distributors, Retailers and Salesmen

 

 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.