Σύμβαση αορίστου
Cali, Valle del Cauca
Retail
Full - Time
19-Jun-2024


L'Oréal está presente en 150 mercados en cinco continentes. Durante más de un siglo, L'Oréal se ha dedicado exclusivamente a "Crear belleza que mueve al mundo"; siendo el líder mundial de la industria. Juntos, resolvemos desafíos complejos a gran escala, asegurándonos de mantener nuestro compromiso de hacer del mundo un lugar más inclusivo y mejor para todos y nuestro planeta. 

 

Estamos en la búsqueda de un Supervisor Punto de Venta, proactivo y emprendedor para nuestra división de consumo masivo. Estará encargado/a de la zona de Pacífico,  Eje Cafetero y Antioquia. 

 

Tus principales funciones serán…


 • Cumplir con los indicadores, conquista, participación del mercado, puertas tocadas, y demás objetivos de venta establecidos por el plan estratégico del negocio. 
 • Asesorar a los clientes respecto de los productos de la compañía para transmitir la filosofía y valores de las marcas y contribuir al posicionamiento e imagen de las mismas
 • Responsable del equipo de transferencias del canal. 
 • Asegurar la venta y promover la excelencia en la ejecución de las iniciativas comerciales
  ¿QUIÉN ERES?…
 • 2 años de experiencia deseable en canal de droguerías y T a T en el área comercial, visitando y conquistando nuevos clientes.
 • Excel Básico 
 • Disponibilidad para viajar 

¡Esta es la oportunidad que estabas esperando!


Nos comprometemos a garantizar procesos de reclutamiento inclusivos y a abogar por la contratación y promoción de cada candidato de manera ética y equitativa.

El Grupo prohíbe estrictamente la discriminación contra cualquier solicitante de empleo por su identidad o expresión de género, orientación sexual, discapacidades visibles y/o invisibles, orígenes socioeconómicos y/o multiculturales, condiciones de salud, edad, religión o cualquier otra característica protegida por la ley.

Estamos orgullosos de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

 

*Esta vacante es apta para personas con discapacidad

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.