Σύμβαση αορίστου
Benito Juarez, Mexico City
Sales
Full - Time
24-Apr-2023

When you love your work and the people you work with, amazing things happen.
Join the #1 Beautytech company and build the future of L’Oréal together!

As a pure player, L’Oréal intends to offer the right product to the right consumer, through different paths. Whether you like to buy your beauty products in supermarkets, pharmacies, hairdressers, perfumeries or even online, L’Oréal will have a various range of products to propose to you.

Before starting … How do our recruitment process look like?

1°/ After applying to the offer by filling in your CV information

2°/ If your CV is selected, you will be invited for an Exploratory Recruitment Interview (individual one). The recruiter you will meet with will be getting to know you better, understand who you are and what are your professional aspirations.

3°/ Finally, if the exploratory interview is positive, you will get an interview with the HRBP! If you are successful, then you will be invited for an interview with the hiring manager.

We´re looking for the next:

RGM COORDINATOR

Key Job Accountabilities:


- Executes RGM deployment and embedment in the local organization
- Conducts RGM analyses with the marketing and brand team, commercial, BD, Finance, CMI
- Combines internal & external, financial and not financial data
- Maintains average consumer prices and Pack price architecture (Category, Product, Channel & Customer mix management ; Promotional schemes and ROI per brand, account, pack type ; Retail selling story and trading terms management)
- Drives the implementation of the current RGM initiatives to realize incremental turnover and Gross Profit
- Develops strong understanding of retailers’ dynamics, value drivers and consumer
- Builds upscale team on RGM priorities to grow business and understand overall RGM methodology
- Reinforces RGM insights and initiatives to the organization, counterparts and senior management
- Contribute to RGM capabilities building (e.g. share best practices) 

To meet L´Oréal´s amazing world, follow us

Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram / YouTube

L’Oréal we are committed to equal opportunities and growth for all the talent interested in joining our company. We are sure that a diverse work environment in all areas and levels increases innovation and understanding of our business”

To meet L´Oréal´s amazing world, follow us

Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram / YouTube


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.