Σύμβαση αορίστου
Buenos Aires, Buenos Aires
Creative Design
Full - Time
18-Mar-2024

En L’Oréal tenemos un propósito: Crear la belleza que mueve al mundo. 

L’Oréal es líder a nivel internacional en la producción y comercialización de productos de belleza. Con presencia en 130 países, más de 35 marcas internacionales y parte del top 30 de las empresas más sustentables. 

Si querés enriquecer tu carrera profesional y te identificas como una persona apasionada, innovadora y con gran espíritu emprendedor, L’Oréal es la oportunidad para VOS! 🚀


¡SUMATE AL MUNDO DE RETAIL MARKETING DE LA DIVISIÓN DE CONSUMO MASIVO DE L'ORÉAL ARGENTINA!


Principales responsabilidades:

 • Definir y crear la estrategia de retail design & merchandising de Argentina para implementar la imagen e identidad de marca en las tiendas, para reforzar la visibilidad de la marca siguiendo los lineamientos internacionales.
 • Adaptar el concepto espacial de la marca a los lineamientos de distribución local.
 • Coordinar la concepción, producción, entrega e instalación de los materiales en los PDV locales.
 • Asegurar el cumplimiento de los aspectos técnicos y legales de las normas de producción.
 • Gestionar presupuesto.

 

Requisitos:

 • +3 años de experiencia en posiciones similares en agencias o en compañías de línea.
 • Profesionales de Diseño, Arquitectura o carreras afines.
 • Ingles intermedio alto/avanzado.
 • Conocimiento de herramientas de diseño.

 

¡No te pierdas esta oportunidad, animate a desafiar tu potencial y convertite en #Lorealian!

“En L’Oréal estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y crecimiento para todo el talento interesado en formar parte de nuestra empresa. Estamos seguros de que un ambiente de trabajo diverso en todas las áreas y niveles incrementa la innovación y entendimiento de nuestro negocio”

 

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.