Σύμβαση αορίστου
Bogotá, Bogota D.C.
Sales
Full - Time
01-Jul-2024

¿Eres un apasionado del merchandising y experiencia de compra?¿Te encantaría ser parte de la multinacional #1 del mundo de la belleza?

¡Entonces esta es la oportunidad que habías estado esperando!

En L'Oréal la multinacional #1 de belleza creemos que a través de la belleza transformamos las vidas de nuestros clientes! En la División de Consumo Masivo trabajarás con las marcas más populares de maquillaje. 

Estamos en la búsqueda de un analista de merchandising, quien se encargará de soportar e implementar la estrategia de merchandising de la división, para tener la mejor expresión de la marca en los PDV de acuerdo con las directrices internacionales y locales.Tus principales funciones serán… • Coordinar la producción, entrega e instalación de mueble y/o materiales de exhibición
 • Gestionar y supervisar el mantenimiento de muebles y/o elementos de exhibición a fin de lograr una óptima exhibición y comunicación de la identidad de las marcas
 • Implementar soluciones de Merchandising para las marcas de la división, respondiendo a las necesidades del negocio alineadas con el plan de marketing
 • Garantizar el cumplimiento de los aspectos técnicos y legales relativos a las normas de producción.
 • Asegurar el seguimiento del presupuesto
 • Coordinar los proveedores y generar mejor niveles de respuesta ante las necesidades del negocio 
Cumples los requistos… • Graduado de Diseño Industrial, arquitectura o similar
 • Practicante de Merchandising o asistente de Merchandising/trade Marketing de empresas de consumo masivo dedicadas a cuidado y belleza 
 • Ingles Alto
 • Manejo de Programas de Diseño como Photshop e Illustrator y de modelado como Solidworks, Rhino, etc.
 • Manejo de Microsoft Office medio/alto
Te consideras… • Demuestra espíritu emprendedor 
 • Manejar la complejidad
 • Proactividad y Recursividad en ofrecer diferentes opciones
 • Resilencia
 • Orientación a resultados 
 • Comunicación Eficaz
 • Organización
 • Adaptabilidad al cambio
 • Trabajo en equipo


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.