Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central SingaporeSingapore
Research & Innovation
Full - Time
18-Sep-2020

#SGUnitedTraineeships 

(Interested applicants should apply directly on www.mycareersfuture.gov.sg)


As the world’s #1 Beauty Company, L’Oréalites are entrepreneurs driven by passion and ambition. We look for new ways to do things better, to leave a greater impact. We test and learn, try and try till we succeed. Lead the change you want to see | Game-changers and trendsetters


DID YOU KNOW?
L’Oréal was recognised as one of the World’s Most Ethical Companies for the 11th year in 2020!


Take a first step into into the industry, and gain insights into how life at L’Oréal is like! 


TRAINEESHIP DESCRIPTION

The Technological Scouting Trainee for our Research & Innovation team (R&I) based in Singapore's international research and development centre for biomedical sciences, Biopolis, will navigate and scout the universe of technology developers for the most promising solutions that meet industry needs. This position reports to the R&I Asia Open Innovation Director and interfaces with various internal business partners. 


SPECIFIC RESPONSIBILITIES

1. Do market research on start-ups, innovations, and venture capital investments in the APAC region 

2. Identify opportunities and connect with potential innovation partners or start-ups

3. Evaluate technological start-ups across a range of key metrics to uncover the highest potential partners based on quality of fit to L'Oreal

4. Open innovation initiatives and activities


WHAT'S IN IT FOR YOU (COMPETENCIES)

1. Ability to think strategically about an innovation field

2. Critical assessment of opportunities, benchmarking of Innovation

3. IP and patent portfolio analysis

4. Startup engagement and event organization and management


EDUCATION QUALIFICATIONS REQUIREMENTS

Bachelor's Degree, preferable from Engineering, Life Sciences, Chemistry & Biomedical Sciences


DURATION OF TRAINEESHIP

1 year, start date will be in Oct/Nov 2020


ELIGIBILITY CRITERIA FOR SGUNITED TRAINEESHIPS

Singapore Citizen or Permanent Resident; and

a. Graduated or graduating in calendar year 2019 or 2020 from ITEs, polytechnics, universities, or other educational institutions (e.g. private universities and overseas institutions); or

b. Graduated earlier from above institutions and completed National Service in 2019 or 2020.


#SGUnitedTraineeships 

(Interested applicants should apply directly on www.mycareersfuture.gov.sg)