Σύμβαση αορίστου
Antofagasta, Antofagasta
Sales
Full - Time
25-Apr-2024

Representante Ventas Antofagasta

 

“Ser parte de L'Oréal Chile es estar comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión en sus infinitas formas de belleza, personalidades, culturas, etnias, origen, identidad, religión, edad y discapacidad.”

 

QUIENES SOMOS

Únete a nosotros en L'Oréal, la empresa de tecnología de belleza número uno del mundo, ¡construyamos juntos el futuro de L'Oréal!

Distribuidos en más de 150 países en todo el mundo, hemos estado liderando la industria de la belleza durante más de 100 años, evolucionando constantemente con la ayuda de datos, tecnología, innovación y un importante poder científico.

 

UN DÍA DE TRABAJO

Reportando directo al Jefe Zonal, serás responsable del desarrollo del territorio (zona), entregando una correcta propuesta de valor de servicio para las marcas de L'Oréal. Crear relaciones de negocio de largo plazo con los clientes siendo un soporte para el desarrollo del negocio de los mismos, mientras asegura la correcta ejecución de la marca en todos los puntos de contacto donde está presente (ON&OFF).

 

 

También serás responsable de: 

 

1. Alcanzar objetivos de ventas, cualitativos y cuantitativos definidos por su Jefatura de ventas regional y los KPIs de las marcas.

2. Gestión territorial y análisis de data de clientes (Advanced Sgmentation, Mag, Digital, INformación Salones,Access).

3. Prospección: Foco en conquista de salones en su territorio, que cumplan criterios de las marcas.

4. In Salon Market Share : Mejorar market share en los salones de sus marcas a través del desarrollo de pilares, contratos y lanzamientos.

 

 

REQUISITOS

  • Experiencia previa en el rol.
  • Movilización.
     

QUÉ OFRECEMOS

Un lugar para que salgas de tu zona de confort y crezcas más allá de tu potencial (¡aquí te animaremos a probar cosas nuevas y tomar riesgos!).

• Un entorno donde las personas de todas las etnias, orígenes sociales, edades, géneros, religiones y orientaciones sexuales, así como las personas con discapacidades, sean aceptadas, puedan hablar, prosperen y sean celebradas.

 

¿Qué esperas para ser parte de L'Oréal Chile?

Haz clic en el siguiente enlace si quieres saber más sobre L'Oréal Chile: https://www.loreal.com/es-cl/chile/

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.