Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Tokyo
Research & Innovation
Full - Time
13-Nov-2020

L'Oréal Research & Innovation might be exactly the place you have always been looking for!


For more than hundred years, L’Oréal believes that beauty needs Science. In a world now transformed by digital technology and the emergence of new scientific Domains, we are confident in our ability to turn these opportunities into major innovations, closely linked to the new consumer expectations all over the world. Science & Technology are allowing us to invent safe, trustable, sustainable & responsible beauty products and experiences that will change people’s lives. 
L’Oréal R&I has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 4000 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, opened to the world. 

  • Identify supplier’s raw materials, submit them to laboratories and ensure integration with a view to marketing products that are effective, safe and innovative.
  • Convey strategies in dealings with suppliers and develop a vision of changes in your activity
  • Identify emerging technologies to adapt them to the cosmetics industry and integrate them into projects for all business lines (technology transfer)
  • Develop and maintain supplier relations with the aim of harnessing new raw materials and identifying possible collaborations in your field or specialty
  • Express the needs of laboratories in supplier proposals and ensure they promote a cross-disciplinary approach to make the most of raw materials
  • Ensure follow-up on compiling reports for raw materials
  • Guarantee the industrial and commercial accessibility of raw materials in partnership with industry
  • Give the supplier progress updates on evaluation