Σύμβαση αορίστου
Santiago (Santiago Metropolitan), Santiago Metropolitan
EHS & Facilities
Full - Time
01-Jul-2024

RESPONSABLE DE EHS & SECURITY 

 

“Ser parte de L'Oréal Chile es estar comprometido con la Diversidad, Equidad e Inclusión en sus infinitas formas de belleza, personalidades, culturas, etnias, origen, identidad, religión, edad y discapacidad.”

 

QUIENES SOMOS

Únete a nosotros en L'Oréal, la empresa de tecnología de belleza número uno del mundo, ¡construyamos juntos el futuro de L'Oréal!

Distribuidos en más de 150 países en todo el mundo, hemos estado liderando la industria de la belleza durante más de 100 años, evolucionando constantemente con la ayuda de datos, tecnología, innovación y un importante poder científico.

 

UN DÍA DE TRABAJO

Reportando directo al Gerente de EHS, serás responsable de liderar la gestión de EHS & Security para las áreas administrativas y retail, gestionando el cumplimiento de las normas internas como externas aplicables a la empresa y definiendo los lineamientos necesarios para hacer de nuestra empresa un lugar más seguro, saludable y cuidadoso del medioambiente.

 

También serás responsable de: 

 

 • Asegurar el Compliance externo e interno estableciendo estrategias de mejora en todo lo relacionado a EHS & Security para sus áreas de responsabilidad.
 • Generar las acciones y estrategias necesarias para asegurar la implementación de las políticas de Seguridad, Salud, Medioambiente & Security junto a sus programas.
 • Velar por el buen estado de infraestructura de los sitios, interactuando y dando soporte al cliente interno.
 • Establecer acciones que ayuden a mejorar la cultura de seguridad de la compañía.

 

 

REQUISITOS

 • Experiencia previa en el rol.
 • Título de Ingeniero en Prevención de Riesgos o Ingeniero de otras especialidades con postítulo en Prevención de riesgos, con importante conocimiento en Sistemas de Gestión, e idealmente conocimiento en áreas de Retail (no excluyente).
 • Buen manejo interpersonal.
 • 1 a 5 años de experiencia en el rol.
 • Inglés.

 

 

QUÉ OFRECEMOS

Un lugar para que salgas de tu zona de confort y crezcas más allá de tu potencial (¡aquí te animaremos a probar cosas nuevas y tomar riesgos!).

Un entorno donde las personas de todas las etnias, orígenes sociales, edades, géneros, religiones y orientaciones sexuales, así como las personas con discapacidades, sean aceptadas, puedan hablar, prosperen y sean celebradas.

 

¿Qué esperas para ser parte de L'Oréal Chile?

Haz clic en el siguiente enlace si quieres saber más sobre L'Oréal Chile: https://www.loreal.com/es-cl/chile/

 

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.