Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceRambouillet
Operations
Full - Time
29-Sep-2020

L'OREAL INDUSTRIE

  

Présent dans plus de 130 pays, L’Oréal, leader mondial de la cosmétique, a pour mission de fournir partout dans le monde aux femmes et aux hommes dans le respect de leur diversité, les meilleures innovations cosmétiques.

 

Avec plusieurs milliards d’unités produites, la Direction des Opérations s’inscrit au cœur de la performance du groupe et constitue un de ses leviers majeurs. 

 

Les Opérations chez l'Oréal, c'est travailler dans un environnement dynamique et diversifié, avec des opportunités de mobilité fonctionnelle et de carrière internationale. Un large éventail de formations, des responsabilités motivantes et des missions très variées vous permettront d'apprendre et d'évoluer.

La richesse et l’accessibilité des métiers, allant de la recherche packaging au service client et de l’opérationnel à la direction stratégique, soutenue par une démarche de formation en continue est un autre point fort des Opérations.

La mission de l’Usine de Rambouillet est de mettre à disposition des affaires L’Oréal des Shampooings, Après-shampooings et gels douches dans un contexte innovant, de culture de la performance et de respect de l’environnement.

Vous serez donc intégré(e) dans un service Performance et vos missions principales seront :

  • Installation GMAO en Fabrication Mobility Work(gestion des pièces détachées et planning préventif ;
  • 5 S secteur Fabrication après finalisation 5 S  secteur pesée.
  • Aide à la mise en place d’indicateurs