Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Paris
Research & Innovation
Full - Time
24-Sep-2020
Research & Innovation - Internship 6 months – Augmented Beauty - 2021 - M/W


For L’Oréal, beauty is above all a scientific adventure. This principle is reflected in the key role played by our Research & Innovation division, which deploys its teams all around the world to dream up and create the products of tomorrow.


But wait, have you heard about our history?

In 1909, Eugène Schueller, a young chemist, formulated the first hair dyes using a blend of harmless chemical compounds. With his entrepreneurial spirit, he sold it to Parisian hairdressers and founded the Société Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux.


You never heard of that company? Don’t worry, we don’t blame you, because you know it under its current name: L’Oréal.


More than a century later, Eugene Schueller’s belief that research and innovation form the cornerstone of growth and success has spread to reach more than 3800 R&I employees, and enabled the discovery of over 130 molecules and the development of thousands of formulas and products.


Join us to become a L’Oréal Internpreneur!


Internship in Augmented Beauty


Start date flexible between January and July 2021 for 6 months, located in the Paris region


6 internships will be available corresponding to the following missions : 


MISSION 1 : 

Dans le cadre d'un ou plusieurs projets d'innovation dans le domaines des appareils cosmétiques :

- Gestion de projet technique

- Recherche et proposition de solutions technologiques

- Mise en oeuvre de solutions techniques en interne et/ou avec l'appui de partenaires externes

- Caractérisation et validation de prototypes

- Conception de cahier des charges


MISSION 2 :
 

Assurer la qualité des projets de technologie de la beauté grâce à l'analyse des données et à la satisfaction des utilisateurs finaux

- Concevoir le plan de test, identifier les problèmes et proposer des solutions techniques

- Effectuer l'analyse des données, l'évaluation des performances, la caractérisation et la validation de la nouvelle innovation technologique de la beauté

- Créer des tableaux de bord analytiques et signaler les progrès


MISSION 3 : 

Etude et mise en œuvre d'un nouveau procédé d’activation physique des cheveux : 

- Mise en œuvre et tests de molécules performantes

- Analyse des transformations effectuées par des méthodes chimiques et physiques

- Analyse des performances cosmétiques 


MISSION 4 :

- Etude et mise en œuvre d'un nouveau procédé d’activation physique appliqué aux cheveux

- Mise en œuvre et tests de molécules performantes

- Analyse des transformations effectuées par des méthodes chimiques et physiques

- Analyse des performances cosmétiques 


MISSION 5 : 

Mettre en place sa démarche expérimentalement : 

- Réaliser les tests nécessaires

- Evaluer les performances

- Communiquer (orale et écrite)


MISSION 6 : 

Découverte du procédé de fabrication d'un rouge à lèvre ;

- Développement d'un système de dosage de matières solides ; 

- Développement d'un système de chauffe et de mélange ;

- Développement d'un système de moulage ;

- Prototypage des solution techniques grâce au fablab interne.


Education and Training required:

 • Master 1 or 2 (you must have a « convention de stage »)
 • General engeneering or engeneering in chemistry, mathematics, statistics, data, mecanics, food-processing industry


The raw materials for the perfect fit
 • You speak French or/and English fluently
 • You are well known for your incredible dynamism and your hands-on mentality
 • Result-oriented: you are not afraid to tackle challenges and solve problems thanks to creative solutions
 • You are a true team player, but also capable of working autonomously
 • Scientific excellence is your moto – you pay strong attention to details and are always seeking for new ways to innovate!


Our imput to the mixture

 • An appealing monthly gratification, ranging from 1250€ (Master1) to 1400€ (Master2)
 • Access to a corporate restaurant, a gym and to the L’Oréal staff store to try out all our products
 • Unlimited access to a learning platform with more than 4000 trainings for your own development
 • Integration to an amazing community of more than 120 interns and 50 apprentices and participation to different networking events
 • Personalized HR follow ups to help you develop your skills and improve your performances
 • Participation to L’Oréal’s Innovation Games: a scientific business case competition, where you’ll be able to disrupt the future of beauty
 • The possibility to sharpen your entrepreneurial spirit
 • The ability to bring out-of-the-box ideas to the table!


Under the microscope…


Transparency in the process of recruitment is a priority for us. Here are the steps you might go through:


1st step: APPLY

Send us your resume (NO cover letter needed!)


2nd step: ONLINE EVALUATION

You will receive a link to take a 30-minutes peer-to-peer online evaluation


3rd step: HR DISCUSSION

After successfully passing the previous evaluation, our amazing HR team will get in touch with you to know more about your project


4th step: MANAGERS INTERVIEW

Your resume will be communicated to managers. They’ll ask to meet you if your profile matches their mission’s requirements
To improve your formula


There are no secrets: the better you prepare; the more chances you’ll have to rock your interviews!


Get to know L’Oréal and its Research & Innovation department.


Find out more about the life of Thomas now employed in the group, after a successful internship an a VIE in Asia, within L'Oréal. 


We told you earlier about the Innovation Games, discover the first edition hereDon’t miss out on some recruitment tips to improve your resume and nail your interview!

And follow us on Instagram to get some insights into the life at L’Oréal R&I!

 @lorealresearchcareers