Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Research & Innovation
Full - Time
15-Nov-2020

L’équipe Worlwide Safety Evaluation (WSE) de L’Oréal, une centaine de personnes dans le monde, recherche un. Evaluateur de la Sécurité Produits F/H, en CDD (environ 6 à 9 mois) dans le cadre d’un remplacement de congé maternité.

Vous êtes prêt à participer à une aventure collective et stimulante dans une organisation moderne et agile, pour faire face à des challenges scientifiques et humains. Depuis la France (Clichy 92), vous aurez en charge d’évaluer la sécurité des produits cosmétiques développés par la Recherche & Innovation, en collaboration étroite avec nos collègues aux USA et en Chine, ainsi que les équipes réglementaires et communication produits.  • Identification du danger pour les matières premières, ingrédients, substances et impuretés incluant les nouvelles approches (read-across, in silico...)

  • Évaluation du risque des matières premières et produits cosmétiques en s’appuyant sur les données disponibles, en partenariat avec les laboratoires de Recherche et Innovation

  • Définition et mise en place des stratégies de tests in vitro et/ou cliniques si nécessaire

  • Élaboration des rapports de sécurité produit.


  • Doctorat en Pharmacie et/ou PhD et/ou Master en Sciences (toxicologie, chimie, biologie…)
  • Expérience passée en évaluation de la sécurité, idéalement dans l’industrie (alimentaire, chimie, biocides...)
  • Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable.

Vous recherchez l’excellence scientifique et faites preuve de pragmatisme,

Vous avez l'esprit d’initiative et la capacité à solliciter les partenaires les plus pertinents lorsqu’il est nécessaire,

Vous avez le sens des responsabilités,

Vous avez une aisance relationnelle et êtes un bon élément d’équipe,

 Vous êtes capable de travailler en réseau et avez un esprit collaboratif,

Vous montrez de l’intérêt pour les produits et les consommateurs,

Vous êtes capable de gérer les priorités et de faire face à des missions parfois urgentes.