Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Research & Innovation
Full - Time
19-Feb-2021We offer an opportunity to join L'Oréal Worldwide Safety Evaluation (WSE) department as COSMETIC PRODUCT SAFETY ASSESSOR.

You are ready to participate to a collective adventure within a modern and agile organization, to face both exciting scientific and human. In close collaboration with LOGOCOS natural cosmetics development teams and your Safety colleagues from France, Americas and Asia, as well as regulatory and claim substantiation teams, you will take care of the safety assessment of cosmetic products developed by the Research and Innovation organization.Your main roles and responsibilities will include: 

 • Hazard identification for raw materials, cosmetic ingredients, substances and impurities including next generation risk assessment approaches such as read-across, in silico,… 
 • Risk assessment of cosmetic products based on all available data in close partnership with Research and Innovation labs
 • Definition, implementation and follow-up of in vitro and/or clinical testing program when necessary
 • Safety reports elaboration for natural cosmetics.

 • PhD and/or Master degree in Sciences (toxicology, chemistry, biology…) and/or Pharmacist
 • Minimum 5 years of experience as a safety assessor, ideally in industry (food, chemicals, biocides...)
 • Knowledge in the safety evaluation of complex mixtures and/or botanicals would be appreciated
 • Fluency in English, German and French is a must. 


 • Your drivers are both scientific excellence and pragmatism
 • You have good communication skills and appreciate teamwork
 • You are able to network and you show collaborative leadership
 • You do not hesitate to take initiatives, and you have the sense of responsibilities
 • You are product oriented and consumer centered,You are able to manage priorities and face possible urgent challenges.