Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceSaint-Ouen
Research & Innovation
Full - Time
04-Feb-2021

Au sein de l’équipe de l’Evaluation Expert Sensoriel, vous aurez pour missions principales :

 • la performance des produits de Hair Care & Styling.
 • Coordonner la mise en œuvre opérationnelle des études.
 • Superviser l’analyse, la communication et la valorisation des résultats des tests d’évaluation expert auprès des partenaires.
 • Etre garant des recommandations pour l’optimisation des produits en vue de leur mise sur le marché.
 • Veiller à la cohérence des études réalisées au regard des autres études sensorielles, des études consommateurs et des études instrumentales vivo et vitro afin d’optimiser les process d’évaluation.
  • évelopper les collaborateurs
 • Faire évoluer les méthodes d’évaluation sensorielle en collaboration avec les partenaires de la R&I en lien avec l’international.

Soft Skills

 • Autonome, organisé et rigoureux
 • Bon esprit de synthèse et d’analyse
 • Bon contact relationnel
 • Ouverture d’esprit, curiosité
 • Créatif et force de proposition
 • Capacité à travailler en équipe
 • A l’écoute, diplomate et patient
 • Pédagogue et avec une envie de transmettre
 • Appétence pour le terrain et pour les produits
 • Bonne communication orale et écrite

COMPETENCES

 • Première expérience réussie dans le domaine de l’analyse sensorielle : connaissance des principes généraux de ces études, gestion de panel, connaissance de l’analyse statistique des résultats
 • Première expérience en management
 • Bonne maîtrise des outils de gestion de projets et capacité à gérer un nombre de projets important en parallèle
 • Maitrise des outils informatiques
 • Maitrise des analyses statistiques
 • Anglais écrit, lu, parlé