Μαθητεία
Chevilly-Larue, Île-de-France
Research & Innovation
Part - Time
08-Jan-2024

Depuis plus de cent ans, L'Oréal opère selon l'idée que la beauté a besoin de la science. Dans un monde désormais transformé par l'accélération digitale et l'émergence de nouveaux domaines scientifiques, nous sommes confiants dans notre capacité à transformer ces nouvelles opportunités en innovations disruptives, étroitement liées aux nouvelles attentes des consommateurs du monde entier. La science et la technologie nous permettent d'inventer des produits et des expériences de beauté sûrs, fiables, durables et responsables qui changeront la vie des gens.


L'Oréal Recherche & Innovation n'a cessé d'investir dans sa recherche avec un très haut niveau d'ambition. Nos 4 000 collaborateurs R&I sont talentueux & hautement qualifiés, basés dans le monde entier sur nos principaux marchés, collaboratifs & ouverts sur le monde.

Nous recherchons un(e) alternant(e) passionné(e) par les enjeux de l'agriculture durable et désireux(se) de contribuer à la construction de plans d'action concrets pour faire face aux défis du changement climatique.


Au sein de notre équipe R&I, vous jouerez un rôle clé en contribuant à :

Renforcer la résilience de nos filières d'approvisionnement : En collaboration avec nos experts internes, vous participerez à l'élaboration de plans d'action pour protéger les cultures sensibles aux impacts du changement climatique.

Explorer les technologies de demain: Vous évaluerez la performance de technologies innovantes en agriculture durable, en accord avec notre engagement pour la préservation des sols et de la biodiversité.

Identifier les opportunités stratégiques: Vous mènerez une veille active afin d'identifier les pistes d'innovation les plus prometteuses pour L'Oréal en matière d'agriculture durable.

Contribuer au suivi de nos engagements: Vous participerez au suivi des projets R&I en cours, notamment en matière d'investissements, de partenariats et de développement de nouvelles solutions.


Vous êtes :


Etudiant(e) en dernière année d' école d’ingénieur ou Master 2 spécialisé en agronomie, développement durable, ou équivalent

Passionné(e) par les enjeux du développement durable et de l'impact environnemental de l’agriculture.

Doté(e) d’une bonne connaissance des nouvelles technologies appliquées à l'agriculture durable (agriculture de précision, biocontrôle, etc.).

Familier(ère) avec les concepts d'Analyse de Cycle de Vie (ACV) et leur application à l'agriculture.

Reconnu(e) pour votre esprit d’analyse, votre rigueur et votre capacité à travailler en équipe.


Ce que nous vous offrons :


Une opportunité unique de contribuer à des projets concrets et innovants au sein d’un groupe international leader de la beauté.

Une immersion dans un environnement de travail dynamique et stimulant, riche en expertises variées.

Un accompagnement personnalisé tout au long de votre alternance pour vous permettre de développer vos compétences et de vous épanouir professionnellement.

Rejoignez-nous pour construire, ensemble, un avenir plus durable pour la beauté!

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.