Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Berkeley Heights, NJ
Operations
Full - Time
02-Nov-2020

Indirect Purchasing Analyst – Transportation and Logistics

As an Indirect Purchasing Analyst for the TRANSPORTATION and LOGISTICS category you will participate in the in development and implementation of the sourcing projects across L’Oreal USA in close partnership with your business stakeholders.

You will work with the Transportation/Logistics Manager as a key partner to optimize cost while enhancing overall value. You will participate in the strategic sourcing process, stakeholder management, supplier management, continuous cost and performance improvement, and innovation.

You are expected to demonstrate a high level of analytical, and financial competency as well as excellent communication skills in order to promote a positive working relationship with business partners and suppliers. 

Your Responsibilities

Develop strong relationships with your key stakeholders, be recognized as a valued partner and influence business decisions.

Support Category Manager in the development and execution of the long term strategic sourcing plan.

Support the sourcing process, including your category’s  spend analysis, needs assessment, developing effective RFx’s, supplier bid evaluations, negotiations and implementation plan.

Support in the implementation phase of the awarded strategic sourcing project

Overall performance management of the supplier based on L’Oreal’s 5 pillars, quality, logistics, innovation, sustainability, competitiveness.

SKILLS

•  Excellent communication skills are essential as you will be responsible for building relationships and influencing your business partners and suppliers.

•  Strong project management, negotiation and analytical skills.

• Excellent oral and written communication

Your experience / education:

Undergraduate degree in Business Administration, Supply Chain, or related discipline; MBA or other advanced degree preferred.

3 years’ experience relevant work experience

Experience managing Transportation RFQ Software


We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.