Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Operations
Full - Time
20-Mar-2020
Responsibilities:
1. 100% coverage of the category spend requested by the policy. 
2. Responsible for the overall management of Celebrity sourcing & purchasing in L’Oreal China including corporate and divisions.
3. Managing sourcing/purchasing activities for more than one product group. 
4. Manage and train junior team members to enhance capability and achieve business plan. 
5. Lead the development, management and execution of procurement strategies for the Company. 
6. Responsible for category business plans and objectives and deliver competitive advantage through negotiation.
7. To maximize contribution to profitability.

Requirements:
Bachelor’s degree or above 
Professional with over 5 years of management experience on Celebrity procurement/Agency  in international/ multinational business 
Fluent in English