Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Saint-Ouen
Research & Innovation
Full - Time
19-Jan-2021

Dans le contexte de la R&I ou depuis la création de L’Oréal par un chercheur, il y a un siècle, le groupe n’a cessé de croire en la recherche, de repousser les limites de la science et de la connaissance, de multiplier les innovations et les brevets, avec le goût de l’exploration et l’obsession de la qualité, la direction IT accompagne la transformation de nos métiers dans une relation de partenariat basé sur la « user centricity »

Missions :

Dans un contexte international, vous assurerez le cycle de vie complet des solutions liées aux activités logistiques de la R&I notamment des systèmes à destination des laboratoires, du Demi-Grand et de la Recherche Avancée.

  • des activités de support et d’évolution des applications concernées
  • Pilotage des projets (nouvelles versions des applications, nouveaux sites/pays concernés, nouveaux modules installés)

-          Définition du périmètre d’intervention, suivi des incidents et de leurs résolutions

-          Mise en place d’indicateurs de suivi et d’instances de pilotage avec les zones/pays

-          Coordination des évolutions fonctionnelles

-          Coordination globale du projet : planning global, risques, respect des délais et des coûts

-          Pilotage des recettes fonctionnelles

-          Suivi des déploiements (hypercare…)

Compétences :

         Compréhension des domaines scientifiques de la Recherche et Innovation (Chimie, Biologie)

         Gestion budgétaire

        Gestion de projet (dont Agile)

        Autonomie et rigueur

         Sens de l’écoute, du dialogue, capacité de comprendre des interlocuteurs différents dans des contextes locaux et un environnement multi-acteurs international.

         Sens de la coopération et de la communication

         Force de proposition, esprit d’initiative

         Management de prestataires

         Niveau d’anglais courant pour communiquer efficacement avec les équipes internationales (USA, Brésil, Japon, Inde et Chine)