Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

JiangsuSuzhou (Jiangsu)
Operations
Full - Time
12-Jan-2021

Job Description:
1. Support CDC upgraded and automatic projects, such as AGV, RFID, sorting AMR
2. Optimize physical logistics means and flows to improve the current performance and meet business growth needs
3. Down-to-earth study of CDC current process and KPI, find out the better solution for operation
4. Implement POC for FF automatic strategy
5. Build and animate the tools and performance indicators

Candidate profile:
1. Bachelor degree, engineering or logistics background preferred
2. 5-years related experiences
3. Data analysis skills (with Access knowledge preferred)
4. Open mind and quick learner
5. Positive working attitude and do well under pressure