Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central SingaporeSingapore
Information Systems
Full - Time
19-Feb-2021

Preferred profile/ skills:

 • Demonstrated leadership skills, with the ability to develop and communicate program/s objectives, maintain alignment with the business strategy & execute plans meticulously
 • Demonstrated experience in managing “upward” among senior leadership & stakeholders
 • Strong business acumen, in space of CPG / Retail. Familiarity with industry trends and innovation.
 • A high degree of political sensitivity, astuteness and the ability to use the informal power structure of the organization to achieve program success and overcome obstacles with high tolerance for ambiguity
 • Deep understanding of:
  • Current and emerging technologies.
  • How other organizations are employing current and emerging technologies to drive digital business.
  • How other organizations can use current and emerging technologies to drive digital business
 • Strong interpersonal skills, with an ability to lead multi-cultural & diverse teams
 • Skilled in influencing for positive outcomes

Job objectives:

Lead End-to-end charge of transversal transformation programs (e.g. M & A, Cross Domains/ Geographies) by shaping the approach to achieving the desired business outcomes. The position involves:

•Coordinating projects and resource management within the program with multiple delivery COEs (Data, Digital….)

•Stakeholder and sponsor communications

•Reporting

•Program financial management

Job description:

 • Leads the development of the overall approach for the program, its major time frames and the definition of its major deliverables to address and meet the desired business outcomes.
 • Partners with the business / IT sponsors to communicate program goals, objectives and potential outcomes.
 • Leads regular interactions with the sponsors to inform, alert, negotiate and maintain a continuing good relationship and shared vision for the program outcome.
 • Establishes and ensures appropriate governance functions for the program, in accordance with enterprise policies and practices, on behalf of the sponsors
 • Directs the creation and maintenance of the required program documentation and artifacts.
 • Develops and controls the program budget and manages expenditure within agreed spending plans.
 • Ensures and balances the availability of the required skills and competencies across project teams within the program.
 • Leads reviews with the steering committees and stakeholders to identify specific program needs and changes and directs the development of appropriate approaches to address.
 • Leads the development and maintenance of stakeholder mapping, communications and reporting.
 • Acts as an advisor and builds and maintains relationships across the wider stakeholder community.
 • Oversees the execution of program projects, their progress compared with the plan and the production of agreed deliverables.
 • Monitors and coordinates dependencies across the projects in the program and resolves conflicts.
 • Directs or approves the establishment of a framework or guidelines for the use of contractors and professional service providers and determines their use across the program.