Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

JiangsuSuzhou (Jiangsu)
Operations
Full - Time
22-Feb-2021

Job Description:

1.     Organize and direct the production according to plan, control the production schedule and quality to achieve the production goal

2.     Give instruction and supervision the workers behavior to ensure the safety and order during production period

3.     Maximize the use of resources to improve the productivity

4.     Be responsible for the KPI, build up clear organization, clear responsibility, right direction

5.     Lead team/driving other function to work towards the target

6.     Monitor new employee training to improve operator’s skills

7.     Follow and comply with all ISO9001 system in production

8.     Complete other routine work of the department, and other special job assigned by management

Qualifications:

1.     Bachelor or above, majored in engineering, business administration or logistics management

2.     Good communication skill and strong leadership

3.     3 years or above working experience in manufacture supervisor position

4.     Good at Microsoft office.

5.     Proficient in English reading, listening, speaking and writing