Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Marketing
Full - Time
12-Jun-2024

Ready to paint the world with color? L'Oréal is seeking a passionate and driven Product Manager to lead our iconic hair color portfolio in our Consumer Products Division!

 

YOU WILL:

 • Orchestrate the launches and push growth of hair color products, using their own product, market and consumer expertise, to contribute to continued growth for the brand and the consumer relationship
 • Collect and analyze consumer and market insights and competition strategies to make recommendations to management
 • Implement new launches, maintain growth in pillar products and animate core catalogue
 • Propose and monitor marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) to build integrated, engaging consumer brand experiences
 • Adapt communication material (imagery, digital, point of sale)
 • Mobilize and work with other departments (sales, logistics, advocacy, etc. ) and partner agencies to build broader business strategy; meet the deadlines
 • Make recommendations to management on the category based on own expertise of the consumer, market and competitors (launch analysis, strategic memo, etc.)
 • Manage PPP budget and ensure sales forecast accuracy
 • Effectively prepare clear messages for senior management
 • Make recommendations on media, implement media and promotion plans and ensure implementation of trade marketing plan

 

YOU ARE the one if you:

 • Have a university degree
 • Have at least 1-3 years of experience in marketing (brand, product, trade)
 • Are fluent in Czech/Slovak or Hungarian + English
 • Are responsible, independent and have an innovative approach
 • Are capable of working efficiently in a team
 • Have analytical mindset


BENEFITS:

 • Stable employment with opportunities for further development 
 • Contract for unlimited period with start up to your possibilities 
 • Profit sharing (extra bonus based on company results, paid once per year) 
 • Flexible working hours, regular home office 
 • 25 days of vacation, 3 sick days 
 • Company's benefits such as meal vouchers (170 CZK per day), Multisport Card, Benefit Card, contribution to pension insurance etc.
 • Employee orders (40-70% discounts on all L’Oréal brands and products) 
 • Modern office in Prague 5 - Anděl


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.