Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Marketing
Full - Time
21-Aug-2020
Description:
Orchestrate the launches and push growth of pillar products using their own product, market and consumer expertise, to contribute to continued growth for the brand and the consumer relationship.

- Collect and analyse consumer and market insights and competition strategies to make recommendations to management 
- Implement new launches, maintain growth in pillar products and animate core catalogue 
- Propose and monitor marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) to build integrated, engaging consumer brand experiences 
- Adapt communication material (imagery, digital, point of sale) 
- Mobilise and work with other departments (sales, logistic, education, etc. ) and partner agencies to build broader business strategy
- Make recommendations to management on the category based on own expertise of the consumer, market and competitors (launch analysis, strategic memo, etc.) 
- Manage PPP budget and ensure sales forecast accuracy 
- Effectively prepare clear messages for senior management

Requirements:
- Bachelor degree or above
- 5-7 years' experience in Product Marketing in beauty companies
- Good level of English (written and spoken), and native level of Chinese is a must
- Strong communication skills
- Innovative