Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

GautengJohannesburg
Marketing
Full - Time
18-Feb-2021

KEY JOB ACCOUNTABILITIES:

Define and steer the national strategy for the brand which is consistent with the international positioning and equity within the local country’s context in order to prioritize and contribute to continued growth of the brand and the consumer base.

·         Define the strategic orientations and the 3-year marketing plan for the category, monitor the portfolio (new launches, pillar products’ renewal and animation of core catalogue)

·         Manage the collection and analysis of consumer and market insights for the category, share findings with the zone to ensure the consistency of new product development with the country’s needs

·         Implement new launches and marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) and create the right angle of attack locally to build integrated, engaging consumer brand experiences; meet the deadlines

·         Mobilise and collaborate with other departments (commercial, supply chain, operations, visual merchandising, trade marketing etc. ) and partner agencies to build broader business strategy

·         Monitor the local adaptation of communication materials (imagery, digital, point of sale)

·         Make recommendations to management on the brand based on one’s expertise of the consumer, market and competitor activity

·         Manage PPP budget and sales forecast for the brand

·         Effectively prepare clear messages to present to senior management

·         Own the brand patrimony, guarantee the brand identity: ensure that all actions are in line with the sense of purpose while nourishing the brand

TECHNICAL / PROFESSIONAL & PERSONAL COMPETENCIES REQUIRED:

·         Knowledge of customers and competition within the beauty environment

·         Proficient numeracy skills ability to control budget & P&L

·         Advanced excel skills & analytics

·         Advanced PowerPoint & Presentation Skills

·         P&L Management

·         Good interpersonal skills

·         Project Management

·         Team player

·         Ability to work flexible hours to meet deadlines

MARKET & CONSUMER INSIGHTS:

• Identifies market drivers

• Translates trends and consumer knowledge into meaningful insights

BRAND DEVELOPMENT:

• Thinks brand strategy

• Imagines disruptive products & services

• Develops integrated campaigns that work

• Integrates retail & shopper expertise

ACTIVATION EXCELLENCE:

• Delivers excellence with agility and rigor

• Integrates sustainable, business consciousness

COLLABORATIVE LEADERSHIP:

• Creates collaboration for bigger success

• Shares & leverages best practices

EDUCATION & EXPERIENCE

·         B Com, BA, Advertising or IMM 3 years’ tertiary education

·         Prior work experience in FMCG marketing, sales or advertising beneficial

·         Finance (P&L, price & PRI settings, sales forecast knowledge)

·         Knowledge of new media technologies strong focus on digital

·         Knowledge of products, market trends and consumers

·         Minimum 2 years’ experience at a similar level

L'ORÉAL COMPETENCIES

·         Innovator * Strategist * Integrator * Entrepreneur * Team Player