Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

SindhKarachi
Marketing
Full - Time
20-Aug-2020

Define and steer the country strategy for the category consistent with the international brand positioning and the country’s priorities to contribute to continued growth for the brand and the consumer relationship.

- Define the strategic orientations and marketing plan for the category, monitor the portfolio (new launches, pillar products’ renewal and animation of core catalogue)
- Manage the collection and analysis of consumer and market insights for the category, share findings with the zone to ensure the consistency of new product development with the country’s needs
- Implement new launches and marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) and create the right angle of attack locally to build integrated, engaging consumer brand experiences; meet the deadlines
- Mobilise and collaborate with other departments (sales, logistics, education, etc. ) and partner agencies to build broader business strategy
- Monitor the local adaptation of communication materials (imagery, digital, point of sale)
- Make recommendations to management on the category based on one’s expertise of the consumer, market and competitors
- Manage PPP budget and sales forecast for the category
- Effectively prepare clear messages to present to senior management
- Build, develop and manage a strong and talented team, train them and develop  their marketing expertise and know-how

Specific to selective divisions:
- Own the brand patrimony, guarantee the brand identity: ensure that all actions are in line with the sense of purpose  while nourishing the brand
- Monitor the retail strategy working hand-in-hand with the retail and education team and monitor the proper implementation of  retail materials  (services, advice, etc.)