Πρακτική Άσκηση
Muggensturm, Baden-Württemberg
Others
Full - Time
22-Feb-2024

Warum L’Oréal? 

 

Uns treibt dieLeidenschaft für Schönheit, die die Welt bewegt

 

Wir sind Marktführer in Beauty und Pionier im Bereich Beauty Tech. Als Folge der sich konstant verändernden Welt, sind für uns Kosmetik und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Konsumenten und Partnern antizipieren wir Trends und gestalten Schönheit von morgen. 

 

Wir leben Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unsere Verpflichtungen bis 2030 markieren den Beginn eines radikaleren Wandels und verkörpern unsere Auffassung darüber, wie die Vision, der Zweck und die Verantwortung eines Unternehmens aussehen sollten, um den Herausforderungen der Welt zu begegnen. Unsere 88.000 Mitarbeitende in 150 Ländern transformieren unser Business, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Grenzen unseres Planeten respektieren. 

Wir suchen Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns einen Unterschied machen wollen. 

 

Wir suchen Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns einen Unterschied machen wollen. 

 

In dem welt­weit größ­ten Lo­gis­tik­zen­trum der L'Oréal Grup­pe am Stand­ort Muggensturm (Nä­he Karlsruhe) be­lie­fern wir un­se­re Kun­den mit den Marken der L'Oréal Dermatological Beauty, der Pro­fes­si­o­nal Products Di­vi­si­on und der Con­su­mer Products Division in den Län­dern Deutschland, Österreich und der Schweiz.

 

 

Wir suchen Dich - als Praktikant im Supply Chain Controlling! (m/w/d) 

 

 

Was Dich erwartet

Als Praktikant (m/w/d) im Bereich Supply Chain Controlling 

 • Unterstützt Du unser Team im Tagesgeschäft und bist mitverantwortlich für die Planung des Unternehmens
 • Erstellst Du Analysen für die Supply Chain und die Support-Abteilungen
 • Bringst Du proaktiv Handlungs- und Optimierungsvorschläge in der Organisation ein 


Was Dich auszeichnet

 • Du befindest dich innerhalb eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs – idealerweise mit dem Schwerpunkt Supply Chain Management/Finanzen/Controlling
 • Du verfügst über hervorragende MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel 
 • Dich zeichnen eine hohe Lernbereitschaft und Motivation aus 
 • Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 • Du arbeitest selbständig und zuverlässig 
 • Du bist kommunikativ und verfügst über eine ausgeprägte Teamfähigkeit 
 • Du hast mindestens 5, idealerweise 6 Monate Zeit 

 

Was wir bieten

 • Ein außergewöhnliches Praktikum, welches Dir eine besondere Herausforderung bietet
 • Eigene Projekte mit hoher Verantwortung und jede Menge Spaß
 • Ein transparentes Feedbacksystem, um Dich in Deinen persönlichen und fachlichen Kompetenzen durch eine stetig wachsende Lernkurve weiterzuentwickeln
 • Ein Praktikumsgehalt von 2.081 €/Monat

 

Diversity & Inclusion 

L’Oréal ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz einsetzt. Wir unterbinden Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Herkunft, Behinderung, geschlechtlicher Identität oder anderen geschützten Merkmalen.

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.