Πρακτική Άσκηση
Muggensturm, Baden-Württemberg
Human Resources
Full - Time
06-Mar-2024

Warum L’Oréal?

Uns treibt die Leidenschaft für Schönheit, die die Welt bewegt.

Wir sind Marktführer in Beauty und Pionier im Bereich Beauty Tech. Als Folge der sich konstant verändernden Welt, sind für uns Kosmetik und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Konsumenten und Partnern antizipieren wir Trends und gestalten Schönheit von morgen.

Wir leben Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unsere Verpflichtungen bis 2030 markieren den Beginn eines radikaleren Wandels und verkörpern unsere Auffassung darüber, wie die Vision, der Zweck und die Verantwortung eines Unternehmens aussehen sollten, um den Herausforderungen der Welt zu begegnen. 

Unsere 88.000 Mitarbeitende in 150 Ländern transformieren unser Business, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Grenzen unseres Planeten respektieren. In dem welt­weit größ­ten Lo­gis­tik­zen­trum der L'Oréal Grup­pe am Stand­ort Muggensturm (Nä­he Karlsruhe) be­lie­fern wir un­se­re Kun­den mit den Marken der Active Cosmetics Di­vi­si­on, der Pro­fes­si­o­nal Products Di­vi­si­on und der Con­su­mer Products Division in den Län­dern Deutschland, Österreich und der Schweiz.

 

Für unser Logistikzentrum am Standort Muggensturm (Nähe Karlsruhe) suchen wir ab September 2024 eine(n) Praktikant*in (m/w/d) im Human Resources.


Was Dich erwartet

 • Zu Deinen Aufgaben gehört sowohl die Mitarbeit im operativen Personalmanagement als auch das eigenständige Bearbeiten von Projekten
 • Du unterstützt die Personalreferenten in allen Bereichen und bekommst einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Personalmanagements
 • Du pflegst den Kontakt zu Zielhochschulen und erstellst Stellenanzeigen
 • Du bist aktiv im Bewerbermanagement eingebunden, übernimmst die Vorselektion der Bewerbungsunterlagen und führst die Korrespondenz mit den Bewerbern
 • Du nimmst an Vorstellungsgesprächen teil und bist für deren Vor- und Nachbereitung zuständig
 • Darüber hinaus beinhaltet Dein Praktikum die Unterstützung bei der Betreuung von Auszubildenden, dualen Studenten und Praktikanten an unserem Standort
   

Was Dich auszeichnet

 • Du befindest Dich in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium - idealerweise mit dem Schwerpunkt Personalmanagement und hast dieses bis dato mit sehr guten Ergebnissen absolviert
 • Der Umgang mit den gängigen PC-Anwendungen ist Dir vertraut
 • Gute Englischkenntnisse sowie erste praktische Erfahrungen im Rahmen eines Praktikums sind von Vorteil
 • Du bist eine kommunikative, offene und flexible Persönlichkeit und schätzt eigenverantwortliches Arbeiten
 • Du hast Interesse daran viel zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern
 • Du bist ein Organisationstalent und Multi-Tasking gehört zu Deinen Stärken
 • Du hast mindestens 5, idealerweise 6 Monate Zeit für das Praktikum


Was wir bieten

 • Ein außergewöhnliches Praktikum, welches Dir eine besondere Herausforderung bietet
 • Eigene Projekte mit hoher Verantwortung und jede Menge Spaß
 • Ein transparentes Feedbacksystem, um Dich in Deinen persönlichen und fachlichen Kompetenzen durch eine stetig wachsende Lernkurve weiterzuentwickeln
 • Ein Praktikumsgehalt von 2.081 €/Monat


 

Diversity & Inclusion

L’Oreal ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz einsetzt. Wir unterbinden Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Herkunft, Behinderung, geschlechtlicher Identität oder anderen geschützten Merkmalen.

 

Bewirb Dich jetzt über unsere Karriereseite www.careers.loreal.com.


Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.