Πρακτική Άσκηση
Lima (Lima Province), Lima region
Transversal
Full - Time
30-Jun-2024

¿Te apasiona el mundo de marketing? ¿Quieres formar parte de una de las multinacionales más destacadas del mundo?

¡Entonces, esta es la oportunidad que estabas esperando!

Estamos en búsqueda de un practicante para integrarse al equipo de Trade Marketing en L'Oréal. Trabajarás en un entorno dinámico y desafiante, apoyando en la gestión de algunas de las marcas más reconocidas del mercado y contribuyendo al fortalecimiento de nuestra presencia en los puntos de venta.

Entre tus responsabilidades destacan:

 • Soporte en la implementación y seguimiento de las campañas de marketing.
 • Negociación con proveedores.
 • Elaboración y seguimiento de reportes (KPI´s)
 • Coordinación de envíos de materiales internos y externos
 • Apoyar al desarrollo de las estrategias de marca
 • Coordinar con agencias creativas y proveedores.


Requisitos 

 • Estudiante 7mo ciclo en adelante de las carreras de Administración, Marketing, Ingeniería Industrial o afines.
 • Buena capacidad de comunicación y relacionamiento.
 • Inglés avanzado
 • Dominio de Excel a nivel intermedio.
 • Deseable conocimiento de Power BI

Características que valoramos:

 • Organización y responsabilidad: Capacidad para planificar y alcanzar objetivos, con claridad en las acciones a realizar.
 • Enfoque estratégico y atención al detalle: Habilidad para anticipar necesidades y analizar información con precisión.
 • Buena habilidad de comunicación: Capacidad para expresar ideas de manera clara, sencilla y respetuosa.
 • Habilidad analítica: Capacidad para identificar diferencias y patrones en la información requerida
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.