Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

CundinamarcaFunza
Operations
Full - Time
04-Nov-2020
¿Te apasiona la gestión ambiental en las organizaciones? ¿Eres consciente de la importancia que hoy en día tiene en el mundo?

¡Entonces ésta es la oportunidad de prácticas para ti!

Buscamos un estudiante de Ingeniería Ambiental quien hará parte del equipo de Seguridad, Salud y Ambiente en el trabajo y estará encargado de:

Controlar el área de residuos.
Tener comunicación constante con los gestores de residuos.
Realizar gráficas de indicadores. 
Analizar la generación de residuos. 
 Manejar y controlar la PTAR. 
Trabajar de la mano con el equipo productivo para el manejo de residuos. Controlar la destrucción de residuos peligrosos