Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Bogota D.C.Bogotá
Finance & Controlling
Full - Time
20-Aug-2020

¿Te apasionan las finanzas corporativas y el control de gestión?

Entonces esta es la oportunidad perfecta para ti!

Estamos en la búsqueda de un Practicante de Control de Gestión, quien tendra como misión apoyar la gestión operativa y analítica de una de nuestras divisiónes de negocio.


Tus principales funciones serán…

 • Harás el seguimiento y la gestión de los gastos de la división.
 • Serás el encargado de hacer la gestión financiera a través de COMPAS, incluyendo el ingresar y extraer información y realizar los cierres financieros
 • Velarás por el cumplimiento de la cifra y de las minoraciones al cierre de cada mes.
 • Serás el encargado de la realización de asientos contables al cierre de cada mes.
 • Tendrás un rol importante en la construcción e las tendencias y el presupuesto.
 • Apoyarás la realización de presentaciones de cierre de mes y otras requeridas.

Cumples los requistos…


Te consideras…

 • Eres númerico y orientado al detalle, no se te escapa ninguna.
 • Eres análitico, sacas conclusiones de los datos y propones acciones a partir de estas.
 • Eres estrategico, sabes que te debes anticipar a las necesidades del negocio y encontrar soluciones rapidas y efectivas que te lleven a tus objetivos.
 • Eres organizado, tienes un plan para llegar a tus objetivos y tienes claras las acciones que debes realizar para llegar a estas.
 • Eres bueno comunicando tus ideas de una forma clara, sencilla y respetuosa.