Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Bogota D.C.Bogotá
Finance & Controlling
Full - Time
10-Nov-2020
¿Te apasionan las finanzas corporativas y el análisis numérico?

¡Entonces ésta es la oportunidad para ti!

Buscamos nuestro practicante universitario de Finanzas para nuestra Planta de Producción, quien tendrá el reto de:

1. Cumplir con las reglas de oro en seguridad.
2. Apoyar las actividades de gestión de inventarios de VOGUE
3. Consolidar las justificaciones mensuales sobre los movimientos sensibles de
inventario que se hayan presentado para la reunión mensual.
4. Apoyar en la verificación de los controles establecidos a los procesos de
Creación de Órdenes de Compra y Creación de Proveedores en SAP
5. Revisar y Desestimar los Proveedores que tienen un resultado positivo en
consultas a listas restrictivas
6. Realizar el proyecto universitario que se haya elegido entre el DAF, Controller y
Coordinador de Control Interno
7. Apoyar en las actividades del Procedimiento de Activos. (Inventario Cíclico y
Asignación de Placas)
8. Realizar las tareas adicionales que le sean asignadas


Si te consideras una persona:

- Analítica 

- Colaborativa

- Empática

- Resiliente


Entonces eres el perfil que estamos buscando!