Πρακτική Άσκηση
San Isidro (Lima region), Lima region
Transversal
Full - Time
01-Aug-2024

¿Te apasiona el área de administración comercial? ¿Quieres formar parte de una de las multinacionales más destacadas en el ámbito de las ventas?

¡Entonces, esta es la oportunidad que estabas esperando!

Estamos en búsqueda de un practicante para integrarse al equipo comercial de L'Oréal. Trabajarás en un entorno dinámico y desafiante, gestionando algunas de las marcas más reconocidas del mercado y contribuyendo al fortalecimiento de nuestra presencia en Perú.

Entre tus responsabilidades destacan:

 • Apoyar al área de ventas en el análisis de avance de ventas
 • Ingreso de órdenes de compra
 • Análisis de indicadores para generar recomendaciones para el negocio
 • Elaboración de reportes sobre el rendimiento comercial


Requisitos 

 • Estudiante recién graduado, entre enero y junio 2024, de las carreras de Administración, Marketing, Ingeniería Industrial o afines.
 • Orientación y algo de experiencia en el área comercial y/o inteligencia de negocio.
 • Orientación al servicio del cliente interno.
 • Buena capacidad de comunicación y relacionamiento.
 • Excel avanzado
 • Capacidad de trabajar bajo presión

Características que valoramos:

 • Organización y responsabilidad: Capacidad para planificar y alcanzar objetivos, con claridad en las acciones a realizar.
 • Enfoque estratégico y atención al detalle: Habilidad para anticipar necesidades y analizar información con precisión.
 • Buena habilidad de comunicación: Capacidad para expresar ideas de manera clara, sencilla y respetuosa.
 • Habilidad analítica: Capacidad para identificar diferencias y patrones en la información requerida


Nos comprometemos a garantizar procesos de reclutamiento inclusivos y a abogar por la contratación y promoción de cada candidato de manera ética y equitativa.

El Grupo prohíbe estrictamente la discriminación contra cualquier solicitante de empleo por su identidad o expresión de género, orientación sexual, discapacidades visibles y/o invisibles, orígenes socioeconómicos y/o multiculturales, condiciones de salud, edad, religión o cualquier otra característica protegida por la ley.

Estamos orgullosos de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

*Esta vacante es apta para personas con discapacidad

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.