Πρακτική Άσκηση
Lima (Lima Province), Lima region
Transversal
Full - Time
01-Jul-2024

¿Te apasiona el mundo comercial? ¿Quieres formar parte de una de las multinacionales más destacadas en el ámbito de las ventas?

¡Entonces, esta es la oportunidad que estabas esperando!

Estamos en búsqueda de un practicante para integrarse al equipo comercial de L'Oréal. Trabajarás en un entorno dinámico y desafiante, gestionando algunas de las marcas más reconocidas del mercado y contribuyendo al fortalecimiento de nuestra presencia en los hogares de los colombianos.

Entre tus responsabilidades destacan:

 • Seguimiento a pedidos e ingresos para asegurar abastecimiento correcto de campañas
 • Manejo de principales indicadores de venta directa.
 • Ideas innovadoras para incrementar la participación de L’Oreal en venta directa

 • Comunicación fluida con áreas de soporte L’Oreal & Cliente

 • Evaluación, mejora y desarrollo de herramientas comerciales.

 • Análisis del performance de campañas.

 • Seguimiento y análisis de evolución de ventas, presentaciones de resultados y otros tipos de reportes.Requisitos 

 • Estudiante 7mo ciclo en adelante de las carreras de Administración, Marketing, Ingeniería Industrial o afines.
 • Orientación al área comercial.
 • Orientación al servicio del cliente interno.
 • Buena capacidad de comunicación y relacionamiento.
 • Dominio de Excel a nivel intermedio.
 • Inglés intermedio

Características que valoramos:

 • Organización y responsabilidad: Capacidad para planificar y alcanzar objetivos, con claridad en las acciones a realizar.
 • Enfoque estratégico y atención al detalle: Habilidad para anticipar necesidades y analizar información con precisión.
 • Buena habilidad de comunicación: Capacidad para expresar ideas de manera clara, sencilla y respetuosa.
 • Habilidad analítica: Capacidad para identificar diferencias y patrones en la información requerida
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.