Πρακτική Άσκηση
Bogotá, Bogota D.C.
Others
Full - Time
05-Mar-2024

immagine


🎯 Cada día desafiamos los límites de las estrategias de comunicación tradicionales y digitales con una chispa de auténtica creatividad. L'Oréal evoluciona para ser aún más dinámica, centrándose en todo lo que los datos y el conocimiento pueden ofrecer. El objetivo final es transmitir emociones únicas y reales a través de experiencias de marca memorables y campañas creativas. Todo ello sin olvidar que el consumidor es siempre el héroe en el centro de nuestras historias.              

En L'Oréal nos gusta decir que todos debemos ser a la vez "poetas y campesinos". Esto es aún más cierto en el momento histórico que vivimos. Siempre en busca de cambios en el mundo que nos rodea, nuestros profesionales sienten la necesidad de combinar la inspiración y la creatividad con un profundo sentido de la realidad para afrontar los retos empresariales y su complejidad. Estos son los ingredientes necesarios que combinan la racionalidad y el pensamiento emocional para alcanzar la excelencia.


¡Estamos buscando a nuestros futuros practicantes!


Cumples los requisitos…


  • Estar cursando últimos semestres de pregrado
  • Manejo de herramientas Microsoft office
  • Buen manejo de inglés


Te consideras…

  • Eres estratégico, sabes que te debes anticipar a las necesidades del negocio y encontrar soluciones rápidas y efectivas que te lleven a tus objetivos. 
  • ¡Las cosas no siempre salen como queremos! Pero no te detienes y aceptas los desafíos con pasión y siempre una sonrisa
  • Tienes claras tus metas, estableces objetivos medibles y te organizas para alcanzarlos.
  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.