Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Mexico CityBenito Juarez
Information Systems
Full - Time
09-Dec-2020

Basic Professional Qualifications

 • 3 to 4 years of experience working in digital projects related to eCommerce, Digital Marketing, IT Project Management and/or Web Development
 • Background in Computer Science or related areas - Desirable but not limited
 • Full proficiency in English and Spanish (oral and written) is mandatory. Portuguese is a plus
 • Strong knowledge of Google Marketing Platform suite:
  • Google Analytics and Google Tag Manager: must-have
  • Display & Video 360, Data Studio and Google Optimize: nice-to-have
 • Strong knowledge of technical SEO (content skills won’t be considered)
 • Technical knowledge in terms of website optimization (web speed) is a nice-to-have
 • Ad-Tech knowledge is a nice-to-have
 • Being able to manage projects with agile methodology (whenever possible)
 • Excellent communication skills (oral and written) are needed to share project updates to stakeholders on a recurrent basis
 • Ability to maintain technical conversations with different partners (developers, agencies, Digital IT co-workers)
 • Project management skills are needed to ensure the delivery of the projects on time, budget and quality
 • Jira management is a plus

Main Accountabilities

 • Plan, deploy and manage the delivery of the projects related to Platform Excellence (Analytics/Tagging, Performance and SEO) for Salesforce Commerce Cloud and Sitecore platforms across Canada and LATAM
 • Work closely with BRMs (Business Relationship Managers), Business and Digital IT communities to understand priorities in order to provide costs, capacity and timelines
 • Work with external partners to define project timelines and costs
 • Work closely with Zone Digital IT and Global Teams to ensure consistency/compliance according to the global standards
 • Ability to provide guidance and share best practices to solve common issues related to platform excellence