Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecMontréal
Operations
Full - Time
21-Dec-2020

Ton défi

Le rôle du planificateur(trice) de production court terme est d'assurer la production de l’Unité sur les lignes de conditionnement et outils de fabrication, en fonction des plans mensuels, selon les disponibilités d’articles de conditionnement et MP, des aléas de production, de l’effectif présent et des différents impératifs logistiques et commerciaux.


Tes tâches seront, entre autres, d'assurer une planification optimisée sur les outils de l’UP dans le respect des règles et procédures pour éviter les ruptures. Finalement, tu auras à assurer le réajustement du planning élaboré par le responsable du Plan de production, dans le respect du cycle mensuel de planification.


Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si tu es passionné(e) par la logistique et désire apprendre au sein d'une multinationale où les opportunités de développement sont omniprésentes.


Ton profil

  • Diplômé en ingénierie, logistique ou gestion
  • 2 à 3 années d'expérience pertinente
  • Bilinguisme
  • Expertise au niveau Excel et la suite Office

Tes forces

  • Esprit d'analyse, de synthèse et d'innovation
  • Très bonne gestion des priorités et flexibilité
  • Un sens de l'analyse, d’organisation et de l'urgence
  • Esprit entrepreneur

Qui sommes-nous?

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique axée sur l'innovation. Rejoignez notre équipe pour contribuer à l'influence de marques globales sur le marché canadien, ainsi que découvrir les dernières technologies créées pour une industrie en pleine évolution. L’Oréal offre des chances d’emploi égales pour tous.