Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

KentuckyFlorence, KY
Operations
Full - Time
05-Oct-2020

L’Oreal USA

POSITION TITLE:     Machine Operator

DEPARTMENT:          Packaging

LOCATION:                Florence

FLSA:                          Non-Exempt

SHIFT:                         3rd or Weekend shift

Job Summary :

Machine Operators are responsible for the operation of packaging lines. This includes start-up and shut down, monitoring, identification of line issues, troubleshooting and making adjustments and repairs. A Machine Operator must have working knowledge of the production process, items produced, and equipment utilized in maintaining production within specific norms and standards. At all times, Machine Operators must maintain a safe work environment, follow all safety procedures, and complete all physical demands listed in the “Physical Demands” section using safe ergonomic techniques. A Machine Operator must ensure that all production meets our quality standards and is completed in a safe manner aligned with our Quality and Safety Policies. Machine Operators are line owners and must make independent decisions on line operation daily, knowing when to involve others. They are responsible for leading TPM methodologies on their lines and are required to regularly use hand tools to address maintenance needs. Machine operators must be willing to support the mechanic assigned to their lines with major machine repairs. Machine operators must be willing to execute formula and equipment changeovers on their lines. Machine operators must follow all inventory control procedures and ensure accurate inventory levels are maintained.

 

Job Requirements :

Prior experience working in a manufacturing/packaging environment;

High School Diploma, technical education / certificates preferred;

Technical aptitude to diagnose operation of equipment;

Problem solving skills;

Computer knowledge to operate manufacturing systems;

Manual dexterity and control of movement to work with tools;

Have the visual/auditory acuity required to read invoice I.D. #s on product labels, and hear warning alarm;

Read and comprehend written instructions and reports;

Complete written and computer-generated reports;

Work flexible hours/shifts, including overtime;

Able to use tools in the proper manner

 

Essential Physical Requirements :

Prolonged Standing

Continuous Movement in and around packaging line

Frequent Bending and Stooping

Occasional lifting up to 25 lbs.

Pushing and pulling up to 25 lbs

   

We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.